Bàn về mối quan hệ giữa học và hành trong phép học của La Sơn Phu Tử


Từ nội dung bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, em hăy nêu suy nghĩ của ḿnh về mối quan hệ giữa học và hành.


DÀN BÀI

1. Mở bài.


- Trong bài bàn luận về phép học, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, một danh sĩ thời Tây Sơn đă nêu lên phép học đúng đắn cho mọi người dựa trên cơ sở phép dạy học của Chu Tử (Chu Đôn Dư – một danh Nho đời Tống bên Trung Quốc).

2. Thân bài.

• Nội dung phép học.


- Lúc đầu, học để bồi lấy gốc, sau học đến Tứ thư, Ngũ kinh, Chư sử là những kiến thức cơ bản mở đầu cho quá tŕnh học tập lâu dài.

- Học rộng để mở mang kiến thức, sau đó tóm lược lại cho gọn, lấy những điều học được áp dụng vào thực tế (học để hành).

- Có như vậy th́ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo học có quan hệ tới ḷng người, mang lại lợi ích thiết thực cho dân, cho nước.

• Giải thích.

- Trong phép học mà Nguyễn Thiếp đưa ra, có nêu lên mối quan hệ chặt chẽ giữa học và hành. Thế nào là học và hành?

- Học là quá tŕnh tiếp thu những tri thức cơ bản mà nhân loại đă tích lũy được qua hàng ngàn năm, thông qua quá tŕnh hoạt động học tập ở trường, qua sách vở và học ở ngoài đời.

- Hành là vận dụng những kiến thức đă học được vào thực tế công việc cụ thể hàng ngày.

• Tại sao học với hành phải đi đôi với nhau?


- Mục đích tối cao của việc học là để không ngừng nâng cao tŕnh độ hiểu biế, nhằm phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.

- V́ vậy học mà không hành, chỉ nắm lí thuyết mà không vận dụng vào thực tiễn th́ việc học trở nên vô ích, mất thời gian, tiền của, công sức mà không mang lại lợi ích thiết thực nào.

- Hành mà không học th́ hành không trôi chảy. Nếu chỉ làm việc theo thói quen và kinh nghiệm, không có lí thuyết soi sáng th́ năng suất và chất lượng công việc sẽ thấp. Đối với những công việc đ̣i hỏi phải có tŕnh độ hiểu biết khoa học kỹ thuật th́ lại càng phải học và học không ngừng.

- Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học ta sẽ không thể đáp ứng như cầu ngày càng cao của xă hội.

• B́nh luận.

- Khẳng định Ư kiến trên của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực tiễn.

- Cốt lơi trong phương pháp học của La Sơn Phu Tử là học đi đôi với hành. Giữa học và hành có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Học đóng vai tṛ chỉ đạo, soi sáng cho hành. Hành giúp cho con người vận dụng, củng cố, bổ sung và hoàn chỉnh lí thuyết đă học được vào thực tế.

3. Kết bài

- Học với hành phải đi đôi, không nên coi nhẹ mặt nào. Có như vậy th́ hiệu quả học tập và lao động sản xuất mới được nâng cao.

- Ư kiến của La Sơn Phu Tử tuy đưa ra cách đây đă mấy thế kỷ những vẫn là kim chỉ nam cho phương pháp dạy, học trong thời đại ngày nay.

(Sưu tầm)
Xem thêm bài khác