I. Tiểu dẫn.
1. Tác giả.
- Người Châu á đầu tiên được nhận giải thưởng Nôben văn học năm 1913.
2. Giới thiệu tập thơ: Người làm vườn
II. Đọc hiểu văn bản.
1. Sự giăi bày t́nh cảm của nhân vật trữ t́nh.
- H́nh ảnh đôi mắt: Băn khoăn, buồn chưa thực sự tin tưởng, muốn nh́n thẳng vào tâm tưởng- khao khát hoà nhập tâm hồn.
- Đáp ứng nguyện vọng đó, chàng trai phơi bày trần trụi tất cả: Chân thực, giản dị, không câu nệ.
- Nhưng thật nghịch lư là người yêu không biết ǵ về anh và tiếp tục đ̣i hỏi cao hơn nữa.
2. Sự hi sinh v́ nhau nhưng đầy mâu thuẫn trong t́nh cảm của nhân vật trữ t́nh.
- Để người yêu thấu hiểu, chàng trai hi sinh cuộc đời ḿnh, hiến dâng tất cả cuộc đời cho t́nh yêu:
+ Đời là viên ngọc: Đập nát nó ra
+ Đời là đoá hoa: Xé nhỏ nó ra
+ Đời là trái tim: Em là nữ hoàng của Vương quốc.
=>Nhưng tất cả em cũng đều không biết ǵ về anh.
=> Sự tăng tiến t́nh cảm trong sự đ̣i hỏi và giăi bày: Từ giăi bày - đến hi sinh - cuối cùng là hoà hợp.
- Cặp quan hệ từ: Nhưng - nếu - th́: Nhấn mạnh sự hi sinh, tấm ḷng hiến dâng cao cả cho t́nh yêu.
=> Nhân vật trữ t́nh vừa là con người t́nh nhân vừa là con người triết nhân . Đó chính là đặc trưng của thể loại thơ triết lư - trữ t́nh Tago.
- Trái tim t́nh yêu không đơn giản là vật chất. Tiềm ẩn trong đó sự đối lập: Vui sướng và khổ đau; thiếu thốn và giàu sang - đó là tất yếu của t́nh yêu
3. Khát vọng hoà đồng, t́nh yêu rộng mở.
- Hai câu cuối mang tính chất triết lư sâu sắc.
- T́nh yêu là sự vô cùng không ranh giới.
- T́nh yêu luôn đ̣i hỏi sự thống nhất trọn vẹn, luôn khao khát biết trọn nó. Đó là chân lư của Tago.

----sưu tầm---
Xem thêm bài khác