Những câu giao tiếp thường gặp trong tiếng anh

Link down
http://www.mediafire.com/download.php?eouqvt4xnoaflm5

Hoặc
      Download : http://www.mediafire.com/download.php?eouqvt4xnoaflm5

Xem thêm bài khác