Lang thang trên mạng thấy flash này rất hay, các bạn có thể sử dụng để t́m hợp âm guitar, trong đó có luôn cả dây nào được đánh.

Bật loa lên để nghe tiếng đánh ra tiếng như thế nào nhé.

1 vài kư hiệu hợp âm thông dụng

A: La trưởng ; Am: La Thứ ; A7: La bảy
B: Si trưởng ; Bm: Si Thứ ; B7: Si bảy
C: Đô trưởng ; Bm: Đô Thứ ; C7: Đô bảy
D: Rê trưởng ; Dm: Rê Thứ ; D7: Rê bảy
A: La trưởng ; Am: La Thứ ; A7: La bảy
E: Mi trưởng ; Em: Mi Thứ ; E7: Mi bảy
G: Son trưởng ; Gm: Son Thứ ; G7: Son bảy
A: La trưởng ; Am: La Thứ ; A7: La bảy


Xem thêm bài khác