BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ


Đối tượng nghiên cứu của thống kê học là mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội số lớn phát sinh trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. - Trong hiện tượng kinh tế xã hội, mặt chất biểu hiện là bản chất, đặc trưng, tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu. Mặt lượng phản ánh quy mô, khối lượng, tỷ lệ so sánh… của hiện tượng.

[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?undefined[/DOWNLOAD]
[PASSWORD]wWw.kenhdaihoc.com[/PASSWORD]
Bài viết liên quan