--->Đây là tập tài liệu phân loại các bài tập hình không gian theo các chủ đề để các bạn làm bài có thể hiểu sâu hơn các vấn đề liên quan.Thông qua tài liệu này, các bạn sẽ nắm được các phương pháp chứng minh các quan hệ vuông góc, song song.... trong hình học không gian thuần túy [DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/download.php?qqii7winuc2si0k[/DOWNLOAD]
Bài viết liên quan