Upload theo yêu cầu của bạn có facebook là Duy Ken Huỳnh
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
->1862
Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
->1868
Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào?
->Bình Định
Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất năm nào?
->1929
Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời ở đâu?
->Cao Lãnh
Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
->1901
Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
->Huế
Câu 8. Thâu mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?
->4
Câu 9. Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?
->1895
Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng “ cho Sinh Cung với tên mới là.........

Xem chi tiết tại tài liệu
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?wwjimejmopvqdar[/DOWNLOAD]
Bài viết liên quan