Bài 18. Thực hành:

ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HOÁ CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU
1) Đọc bản đồ các đới khí hậu trên TĐ.
- Mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu. Các đới khí hậu đối xứng nhau qua XĐ.
1) Đới KH cực.
2) Đới KH cận cực.
3) Đới KH ôn đới.
4) Đới KH cận nhiệt.
5) Đới KH nhiệt đới
6) Đới KH cận XĐ.
7) Đới KH XĐ.
- Trong cùng 1 đới lại có sự phân hoá khác nhau do ảnh hưởng của vị trí đối với biển, độ cao và hướng của địa hình.
-Đới KH nhiệt đới:

+) Kiểu KH lục địa.
+) Kiểu KH nhiệt đới gió mùa.
- Đới KH cận nhiệt:

+) Kiểu KH cận nhiệt lục địa.
+)Kiểu KH cận nhiệt gió mùa.
+) Kiểu KH cận nhiệt ĐTH.
- Đới KH ôn đới:

+) Kiểu KH ôn đới lục địa.
+) Kiểu KH ôn đới hải dương.
- Sự phân hoá các kiểu KH ở đới nhiệt đới chủ yếu theo vĩ độ, ở ôn đới chủ yếu theo kinh độ.

2) Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu

A. Phân tích biểu đồ

1) Biểu đồ KH nhiệt đới gió mùa (Hà Nội)

- Thuộc đới nhiệt đới.
- Nhiệt độ tháng thấp nhất: 18độ]==>
- Nhiệt độ tháng cao nhất: 30độ] ==>Biên độ nhiệt: 8độ.
=>Biên độ nhiệt: 12độ.
- Mưa 1694mm/năm. Mưa mùa hạ từ T5- T10.

2) Biểu đồ cận nhiệt ĐTH (Palecmô)

- Thuộc đới KH cận nhiệt.
- Nhiệt độ tháng thấp nhất:11độ
- Nhiệt độ tháng cao nhất: 22độ] ==>Biên độ nhiệt: 11độ.
- Mưa 692mm/năm. Mưa mùa thu đông từ T10-T4, mưa ít mùa hạ T5- T9.

3) Biểu đồ KH ôn đới Hải dương (Valenxia)

- Thuộc đới KH ôn đới.
- Nhiệt độ tháng thấp nhất: 7độ
- Nhiệt độ tháng cao nhất: 15độ ] ==>Biên độ nhiệt: 8độ
- Mưa 1416mm/năm. Mưa nhiều quanh năm nhất là vào mùa đông.

4) Biểu đồ KH cận nhiệt ĐTH (Palecmô- Italia)

- Thuộc đới KH cận nhiệt ĐTH.
- Nhiệt độ tháng thấp nhất: 8độ
- Nhiệt độ tháng cao nhất: 22độ ] ==>Biên độ nhiệt: 14độ.
- Mưa 692mm/năm. Mưa mùa thu đông T10- T3.

B. So sánh.

1) Khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.

* Giống nhau:

- Nhiệt độ TB năm đều thấp tháng cao nhất ko quá 20độ.
- Lượng mưa TB năm thấp hơn một số kiểu KH của đới nóng.
* Khác nhau:2) Khí hậu nhiệt đới gió mùa và KH cận nhiệt ĐTH.

* Giống nhau:

- Nhiệt độ TB năm cao, có 1 mùa khô và 1 mùa mưa.
* Khác nhau:

Sưu tầm
Bài viết liên quan