Bài 46. MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA

TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP.
1. Điểm công nghiệp.
- Khái niệm:
là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có một hoặc hai, ba xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hãy sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông, lâm, thuỷ sản.
- Đặc điểm
:
+ Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán, giữa các xí nghiệp ít hoặc không có mối liên hệ sản xuất.
+ Phân công lao động về mặt địa lý, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh.
- Quy mô:
Vài chục hoặc vài trăm, hàng nghìn công nhân tuỳ thuộc tính chất từng xí nghiệp.

2. Khu công nghiệp

- Khái niệm:
Khu vực đất đai có ranhgiới nhất định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh thị trường trên thế giới.
- Đặc điểm:

+ Không có dân sinh sống, vị trí địa lí thuận lợi.
+ Tập trung nhiều các xí nghiệp công nghiệp, hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi riêng.
+ Chi phí sản xuất thấp.
+ Dịch vụ trọn gói.
+ Môi trường chính trị và luật pháp ổn định.
- Quy mô:
Từ 50 ha trở lên vài trăm ha.

3. Trung tâm công nghiệp.

- Khái niệm:
là hình thức tổ chức công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn.
- Đặc điểm:

+ Gồm nhiều xí nghiệp lớn, có thể xí nghiệp liên hợp, hướng chuyên môn hoá của Trung tâm công nghiệp do xí nghiệp này quyết định.
+ Các xí nghiệp này dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, vị trí thuận lợi…
- Quy mô:
Gồm các khu công nghiệp và nhiều xí nghiệp có quan hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ thuật, kinh tế và quy trình công nghệ.

4. Vùng công nghiệp.

- Đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
- Vùng công nghiệp ngành:
là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại.
- Vùng công nghiệp tổng hợp:
thường gọi là vùng công nghiệp.
+ Có không gian rộng lớn gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ với nhau.
+ Có một số nhân tố tương đồng (sử dụng chung một vài loại về tài nguyên, có vị trí địa lí thuận lợi, cùng sử dụng nhiều lao động, cùng sử dụng chung hệ thống năng lượng, giao thông vận tải…).
+ Có một vài ngành chủ đạo tạo hướng chuyên môn hoá.
- Vùng công nghiệp nổi tiếng trên thế giới như
: Vùng Loren ở Pháp, vùng Rua ở CHLB Đức…Sưu tầm
Bài viết liên quan