BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ

TIẾT 3: THỰC HÀNH
Tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài viết liên quan