MỤC LỤC


A. MỞ ĐẦU


1. Lý do chọn đề tài.
2. Nhiệm vụ đề tài – Giới hạn đề tài – Hướng phát triển đề tài.
3. Phương pháp tiến hành.
4. Cơ sở và thời gian tiến hành đề tài.

B. NỘI DUNG


PHẦN MỘT: ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC


1. Mô tả tình trạng sự việc hiện tại.
2. Mô tả nội dung giải pháp mới.
3. Chứng minh tính khả thi của giải pháp mới.
4. Một số vấn đề liên quan và vận dụng.
5. Ưu điểm.
6. Nhược điểm và khắc phục.


PHẦN HAI: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA


1. Mô tả tình trạng sự việc hiện tại.
2. Mô tả nội dung giải pháp mới.
3. Chứng minh tính khả thi của giải pháp mới.
4. Một số vấn đề liên quan và vận dụng.
5. Ưu điểm.
6. Nhược điểm và khắc phục.

PHẦN BA: GIAO THOA SÓNG CƠ


1. Mô tả tình trạng sự việc hiện tại.
2. Mô tả nội dung giải pháp mới.
3. Chứng minh tính khả thi của giải pháp mới
4. Một số vấn đề liên quan và vận dụng
5. Ưu điểm.
6. Nhược điểm và khắc phục.
* Phần mô tả thể hiện mức độ triển khai của đề tài


C. KẾT LUẬN
1. Khái quát các kết luận cục bộ.
2. Lợi ích và khả năng vận dụng.
3. Đề xuất, kiến nghị.

Admin xin phép Update để các bạn xem online nhé :d
Download FileDownload mediafire
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?1cb6bodmv1w6ez5[/DOWNLOAD]
[PASSWORD]www.kenhdaihoc.com[/PASSWORD]

Chúc các bạn ôn thi thật tốt!
Đừng quên nhấn thanks và nếu bạn có tài liệu nào hay như vầy hãy chia sẻ cho mình với nhé
!
!
Bài viết liên quan