Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long?


a. Giống nhau
- Đều là hai đồng bằng châu thổ do phù sa sông bồi đắp trên vịnh biển nông, thềm lục địa rộng
- Địa hình tương đối bằng phẳng
b. Khác nhau
Yếu tố
Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích
Diện tích: 15.000 km2
Diện tích: 40.000 km2
Nguồn gốc
- Do phù sa của s.Hồng bồi tụ
- Do phù sa của s. Cửu Long bồi tụ
Địa hình
- Địa hình cao ở rìa phía T, TB, thấp dần ra biển.
- Có hệ thống đê điều ngăn lũ nên hình thành các ô trũng
- Địa hình thấp và bằng phẳng, nhiều ô trũng dễ ngập nước vào mùa mưa và ảnh hưởng mạnh của thủy triều.
- Có hệ thống kênh rạch chằng chịt
Đất đai
- Đất trong đê diện tích chủ yếu, ko được phù sa bồi tụ thường xuyên, khai thác lâu đời đất bị bạc màu.
- Đất ngoài đê ven sông được phù sa bồi tụ thường xuyên diện tích ít
- Được phù sa bồi đắp hàng năm nên rất màu mỡ.
- Do đồng bằng thấp ảnh hưởng biển nhiều nên 2/3 diện tích ĐB bị nhiễm mặn
Bài viết liên quan