bài viết này được mình sưu tầm từ trang mathvn.com, tổng hợp các kinh nghiệm cũng như các chú ý nhìn được ý đồ của bài toán, rất hay, hi vọng sẽ giúp ích được các bạn.

link: https://docs.google.com/open?id=0B09...UxMTA2M2RlZGUz
Bài viết liên quan