Mặc định khi cài Word, bạn sẽ thấy khi vẽ hình sẽ có một ô vuông lớn xuất hiện làm cho việc điều chỉnh rất khó khăn, bằng cách loại bỏ chức năng này sẽ giúp bạn điều chỉnh Wrap cho văn bản nhanh hơn.


Bài viết liên quan