Lương giác hóa - Giải pt đại số - Thầy Trần Phương

Đây là tài liệu dùng lượng giác để giải các pt đại số rất hay. Rất cần cho các bạn LTĐH.

Download
Bài viết liên quan