SÓNG
- Xuân Quỳnh.

Ngày soạn: 23/4/2012
Ngày giảng:

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT;
- Giúp học sinh nắm lại những kiến thức cơ bản về tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng.
- Rèn kĩ năng viết bài nghị luận về tác phẩm thơ, các đoạn thơ tiêu biểu trong bài thơ, đặc sắc nghệ thuật, nội dung của tác phẩm.
B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN
- SGK, SGV, Tài liệu tham khảo
C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- GV hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức cơ bản của bài học qua việc trả lời các câu hỏi, chuẩn bị đề cương ôn tập
- Luyện tập một số dạng đề nghị luận về tác phẩm thơ như cảm nhận phân tích đoạn thơ, hình tượng thơ, giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm

[DOWNLOAD]http://uploader.kenhdaihoc.com/files/1/Giao an THPT/Van Hoc/T32%20Song.rar[/DOWNLOAD]
Bài viết liên quan