Những câu giao tiếp thường gặp trong tiếng anh

Link down
http://www.mediafire.com/download.php?eouqvt4xnoaflm5

Hoặc
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/download.php?eouqvt4xnoaflm5[/DOWNLOAD]
Bài viết liên quan