DVD Karaoke Arirang Vol mới nhất


Các bạn dùng Nero DVD để Burn đĩa nha chú ý các dòng đầu máy mà các bạn dùng để đọc đĩa DVD Karaoke Ariang Vol 47 nay. Nếu đầu đĩa quá cũ thì có thể đọc không tốt hoặc không đọc đươc đĩa này nhé

Link Fhared Karaoke Ariang Vol 46 http://www.fshare.vn/folder/TJXC7ZPNHT/
Link Fshare Karaoke Ariang Vol 47 http://www.fshare.vn/file/TKQFSDBWJT/
Pass: nnc

Mã md5
Mã: MD5: B187C78D - 9031495E - 8E91BC9D - 34F3A085

DVD này sử dụng được các Model: AR-27C/36C/36E/36NG/36G/36L/36CN/36DL/36M/36K/36KR/4500DE

Phần mềm ghi dia Nero 8 Ultra Edition, phiên bản mới nhất của bộ phần mềm đa phương tiện bán chạy nhất thế giới, mang thế giới kĩ thuật số đến máy tính của bạn. Giờ đây thật dễ dàng sắp xếp và quản lý các tập tin đa phương tiện cũng như tạo và chỉnh sửa các dữ liệu số. Download nero 8 bạn sẽ có ngay thiết kế chuyên nghiệp và các công cụ dễ dùng của Nero làm cho việc hoàn thành các kế hoạch thú vị và vui hơn.

Link Nero
[DOWNLOAD]http://ftp22.nero.com/Nero8/79a1617a...all_update.exe[/DOWNLOAD]

Serials
Mã: 1K22-1867-0795-66M4-5379-5645-KMA8

Sưu tầm!
Bài viết liên quan