http://books.dayhoahoc.com/wp-conten...rocacbonno.rar
Chuyên đề thứ 2 trong bộ chuyên đề do thầy Nguyễn Minh Tuấn - Giáo viên tổ Hóa - trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ tổng hợp và biên soạn. Với bộ chuyên đề này, học sinh có thể nắm được cách giải và nâng cao khả năng giải bài tập về hidrocacbon.

Trong chuyên đề này, học sinh được hướng dẫn cách giải quyết dạng bài tập về
I. Phản ứng thế Cl2, Br2 (phản ứng clo hóa, brom hóa)
II. Phản ứng tách (phản ứng crackinh, tách hiđro)
III. Phản ứng oxi hóa ankan.
Bài viết liên quan