Bài 1: Chu Chuyển Vốn Quốc Tế
Bài 2: Arbitrage quốc tế và ngang giá lãi suất
Bài 3: Mối quan hệ giữa LP, LS và TG
Bài 4: Tỷ giá hối đoái
Bài 5: Các sản phẩm phái sinh tiền tệ

[DOWNLOAD]
http://www.mediafire.com/download.php?96557nnbkqf63jf[/DOWNLOAD]
[DOWNLOAD]
http://upfile.vn/1DqC[/DOWNLOAD]
Bài viết liên quan