PDA

View Full Version : Địa lí 10 bài 41 : Vai trò. Các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành giao thông vận tảiLee Senior
06-27-2012, 12:35 PM
BÀI 41 : VAI TRÒ. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI


I> VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.

1> Vai trò.

Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Phục vụ cho quá trình sản xuất và lưu thông sản phẩm.
Thực hiện mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các địa phương, củng cố tính thống nhất của nền kinh tế.
Tăng cường sức mạnh quốc phòng, củng cố an ninh đất nước.

2> Đặc điểm.

a> Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa.
b> Chỉ tiêu đánh giá.
- Khối lượng luân chuyển
- Cự li vận chuyển trung bình (km)

II> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.

1> Điều kiện tự nhiên.

Điều kiện tự nhiên quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải, ở miền núi sông ngòi ngắn và dốc thì khó nói đến sự phát triển ngành giao thông vận tải đường sông, điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.

2> Nhân tố kinh tế - xã hội ( Đóng vai trò quyết định)

Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quyết định sự phát triển, phân bố hoạt động của GTVT.
Sự phát triển của công nghệ tạo ra các phương tiện , thiết bị có thể khắc phục những trở ngại của thiên nhiên.
Tàu phá băng nguyên tử
Máy bay khắc phục trở ngại về địa hình…
Trình độ KHKT quyết định đến mật độ và loại hình GTVT.
Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc đến vận tải hành khách, hàng hóa.

CÂU HỎI :

Câu 1 :

Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải trong nền kinh tế và trong đời sống xã hội.

Câu 2 :

Để đánh giá khối lượng giao thông vận tải, người ta thường dùng tiêu chí nào ?

Câu 3 :

Vì sao nói sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải ?

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1 :

Có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố và sự hoạt động của ngành giao thông vận tải là.

a> địa hình
b> khí hậu và thời tiết
c> sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân
d> sự phân bố dân cư.

Câu 2 :

Trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển giao thông vận tải ở nước ta là.

a> địa hình nhiều đồi núi
b> công nghiệp chế tạo cơ khí kém phát triển
c> thiên tai thường xảy ra
d> thiếu vốn đầu tư.

Câu 3 :

Ảnh hưởng của mạng lưới sông ngòi dày đặc đến ngành giao thông vận tải là.

a> không thuận lợi cho vận tải đường ô tô và đường sắt
b> thuận lợi để phát triển giao thông đường sông
c> giao thông vào mùa lũ dễ bị tắc nghẽn
d> tất cả ý trên.

Câu 4 :

Yếu tố nào sau đây có tính chất quyết định đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành giao thông vận tải nước ta trong những năm qua ?

a> công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội
b> quan hệ quốc tế mở rộng
c> vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải ngày càng nhiều
d> sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.


Đáp án: Câu 1c,2d,3d,4a